Τα μέλη μας

Όραμά μας να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου των Μικρών Οινοποιών στην Ελλάδα. Γνωρίστε τα μέλη μας παρακάτω με χρήσιμες πληροφορίες για τον καθένα ξεχωριστά.