Οινοποιία Πουλτσίδη

Πτυχιούχος Γεωπονίας το1995, με ειδικότητα στην Φυτοπροστασία και εξειδίκευση στην Εδαφολογία, ξεκινά να εργάζεται ως εδαφολογος πραγματοποιώντας εδαφολογικές αναλύσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μ΄αυτό τον τρόπο ξεκινά η επαφή του με την ελληνική αμπελοκαλλιέργεια και η γνωριμία με πολλές ελληνικές και ξένες ποικιλίες αμπέλου.

 

Το 1998, έπειτα από λεπτομερή συλλογή και καταγραφή στοιχειών και εικόνων, καλλιεργεί τον πρώτο του αμπελώνα, στις Νέες Καρυές Λάρισας, έκτασης 5 στρεμμάτων, με 22 διαφορετικές ελληνικές και ξένες ποικιλίες για την παραγωγή λευκού και ερυθρού οίνου. Σκοπός του εγχειρήματος ήταν η εξακρίβωση της δυνατότητας προσαρμογής όλων των ποικιλιών στο μικροκλίμα της περιοχής.

 

Το 2006, έπειτα από συστηματική καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων ποικιλιών, δημιούργει έναν αμπελώνα 26 στρεμμάτων με συγκεκριμένες ελληνικές και ξένες ποικιλίες για την παραγωγή λευκού και ερυθρού οίνου.

 

Σήμερα έχουμε ιδιόκτητους αμπελώνες εκτάσεως 30 στρεμμάτων και συνεργαζόμενους με εμάς αμπελώνες έκτασης 50στρεματων.

 

Από το 2006 η αμπελοκαλλιέργεια βρίσκεται υπό το καθεστώς βιολογικής διαχείρισης (πιστοποίηση από τη BIO HELLAS).

 

Το 2015 ολοκληρώθηκε η ανεργεσει ενός σύγχρονου και μοντέρνου οινοποιού με δυνατότητα επισκεψιμοτηταςΑποτέλεσμα αυτής της πολυετούς εμπειρίας και μακρόχρονης δοκιμασίας είναι ένας οίνος ποιότητας, βιολογικής διαχείρισης, με την χαρακτηριστική ονομασία “ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ”.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οινοποιία Πουλτσίδη
Νέες Καρυές Λάρισας

Τηλ.:
+30 2410 791191
Fax.:
+30 2410 791191

Email:
info@karyos.gr
Website:
http://www.karyos.gr
Social:
Facebook