2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035160

2η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035160.

Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» MIS: 5035160, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και

Προσκαλεί συμπληρωματικά

Τους εργαζόμενους/ εποχικά εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  της οικονομίας (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), από τις Περιφέρειες των Υποέργων 3, 4, 5, 6:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Περιφέρειες:

  1. Δυτικής Μακεδονίας
  2. Πελοποννήσου
  3. Βορείου Αιγαίου
  4. Κρήτης
  5. Ιονίων Νήσων

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Περιφέρειες:

  1. Αττικής

ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Περιφέρειες:

  1. Νοτίου Αιγαίου

ΥΠΟΕΡΓΟ 6

Περιφέρειες:

  1. Στερεάς Ελλάδας

 

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού», για την πλήρωση συμπληρωματικών θέσεων έως την κάλυψη του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων. Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν βάσει φθίνουσας σειράς ανά Περιφέρεια και μέχρι συμπληρώσεως των διαθέσιμων θέσεων, αφού εξαντληθούν οι ωφελούμενοι της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης.

Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων: από τις 21/6/2023 έως τις 12/07/2023

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το πλήρες κείμενο της 2ης Πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ 

Για να υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ