Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5035160

Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (Σ.Μ.Ο.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5035160 έως τις 10/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ 

Για να υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ