Ασημένιος χορηγός!

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Ποιοι είμαστε
Η Mellon Technologies ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, η οποία παρέχει IT λύσεις και υπηρεσίες outsourcing σε μεγάλου όγκου επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ. 

 

Παρουσία
Έχει παρουσία σε 13 χώρες. Απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους σε 12 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται με έναν κοινό στόχο: την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.

 

Λύσεις 
Η Mellon Technologies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων και υπηρεσιών, το οποίο  βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 
  • Τεχνολογικές λύσεις
  • Υπηρεσίες Contact Centre
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών
  • Υπηρεσίες Business Process Outsourcing 

 

Πελάτες
Η εταιρεία εξυπηρετεί όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και εκείνες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ιταλίας, Αυστρίας, Γαλλίας. Επιπλέον, συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς που εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο όγκο πελατών, εκτός του τραπεζικού κλάδου. 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ως οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, ο Όμιλος Εταιρειών Mellon στοχεύει όχι μόνο στην επέκταση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, αλλά και την έμπρακτη εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση και επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2015, εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 26000. 

 

Διακρίσεις
Η Mellon Technologies έχει διακριθεί με περισσότερα από 40 βραβεία από κορυφαίους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα mellongroup.com