Μεγάλος χορηγός!

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι  χώρες, σύνολο ενεργητικού €58,0 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.162 εργαζόμενους.

 

Με συνολικό δίκτυο 653 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

 

Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα.

 

Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.

 

https://www.eurobank.gr/el/business