Ασημένιος χορηγός!

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας σκέψη για την αγορά φυτωριακού υλικού κυριαρχείται από την αγωνία για την επιλογή του φυτωρίου που θα συνεργαστείτε τόσο για την επιτυχία του αμπελώνα που θα εγκαταστήσετε όσο και για την παραγωγική ικανότητα του.

 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι πριν παραδώσουμε το φυτωριακό υλικό και σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου αγωνιούμε το ίδιο με εσάς γιατί είμαστε υπεύθυνοι για την επιτυχία ή μη των αμπελώνων που πρόκειται να εγκατασταθούν από τα κλήματα που παράγουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι η δημιουργία ενός αμπελώνα έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

 

Tο πιο σημαντικό για εμάς είναι να παραδίδουμε φυτά που προσφέρουν παρατεταμένη παραγωγή, ικανοποιητικές αποδόσεις και την καλύτερη δυνατή ποιότητα ― στοιχεία που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τους στόχους των παραγωγών.

 

Στόχοι μας κατά την παραγωγική διαδικασία είναι να βελτιώνουμε τη δυναμική του φυτικού υλικού για γρήγορη απόδοση, να διατηρούμε στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας κάθε ποικιλίας και γενικά να παρέχουμε την εγγύηση για έναν μακρόβιο αμπελώνα χωρίς προβλήματα.

 

dougos.gr